Login to view details and place reservations

 

อาคารสิริวิทยลักษณ์
12/09/2018 - 12/15/2018

View schedule:

November 2018
MTWTFSS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
December 2018
MTWTFSS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
January 2019
MTWTFSS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
My Reservations My Past Reservations My Participation My Past Participation Other Reservations Other Past Reservations Pending Approval Blacked Out Time
Sunday,
09/12/2018
08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00
                    
ห้องปฏิบัติการสอน205                    
ห้องปฏิบัติการสอน305                    
ห้องประชุมกลาง                    
ห้องประชุมคณะ                    
ห้องประชุมบริหาร                    
ห้องประชุมย่อย1                    
ห้องประชุมย่อย2                    
ห้องสัมมนา1                    
ห้องสัมมนา2                    
ห้องสัมมนา3                    
ห้องสัมมนา4                    
ห้องเรียน 207   
ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล ประชุมเตรียมนำเสนอข้อเสนอโครงการ (นศ.ปี 2 กลุ่ม 5)
ห้องเรียน 208    
ฝน นิลเขต ป ตรี ปี 2 เตรียมนำเสนอ proposal
          
ห้องเรียน 211                    
ห้องเรียน 307         
ศุภฤกษ์ รักชาติ ปี 2 กลุ่ม 8 เตรียมนำเสนอ
ห้องเรียน 308                    
ห้องเรียน 309                    
ห้องเรียน 310          
อัครา เมธาสุข นศ ปี2 กลุ่ม3 เตรียมนำเสนอโครงการชุมชน (ถ้าเป็นไปได้ขอช่วยเปิดคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ กับเครื่องเสียงให้ด้วยครับ) หลังเสร็จแล้ว นศ จะแจ้ง รปภ ให้ปิดห้องเองครับ
ห้องเรียน 311                    
ห้องเอนกประสงค์ - ห้อง103                    

 

Monday,
10/12/2018
08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00
                    
ห้องปฏิบัติการสอน205                    
ห้องปฏิบัติการสอน305                    
ห้องประชุมกลาง                    
ห้องประชุมคณะ                    
ห้องประชุมบริหาร                    
ห้องประชุมย่อย1                    
ห้องประชุมย่อย2                    
ห้องสัมมนา1                    
ห้องสัมมนา2                    
ห้องสัมมนา3                    
ห้องสัมมนา4                    
ห้องเรียน 207   
ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล ประชุมเตรียมนำเสนอข้อเสนอโครงการ (นศ.ปี 2 กลุ่ม 5)
ห้องเรียน 208    
ฝน นิลเขต Pitching preparation (Community project)
      
ห้องเรียน 211      
สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ กลุ่ม 10 เตรียมนำเสนอ
ห้องเรียน 307  
ศุภฤกษ์ รักชาติ ปี 2 กลุ่ม 8 เตรียมนำเสนอ
                 
ห้องเรียน 308    
สิทธิชัย วิชัยดิษฐ เตรียมนำเสนอโครงการ นศ ปี2 กลุ่ม2
ห้องเรียน 309  
นฤพจน์ พุธวัฒนะ เตรียม present ปีสองลงพื้นที่
ห้องเรียน 310    
อัครา เมธาสุข นศ ปี2 กลุ่ม3 เตรียมนำเสนอโครการชุมชน (ขอคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียงด้วยครับ)
ห้องเรียน 311          
ชลิดา เหล่าจุมพล ประชุมนักศึกษาปีสอง เตรียมนำเสนองาน
ห้องเอนกประสงค์ - ห้อง103                    

 

Tuesday,
11/12/2018
08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00
                    
ห้องปฏิบัติการสอน205                    
ห้องปฏิบัติการสอน305                    
ห้องประชุมกลาง   
เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์ DLC ประชุมวางแผนการอบรมการใช้สารสนเทศของคณะ
            
ห้องประชุมคณะ                    
ห้องประชุมบริหาร          
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลรายวิชา LSE342 สถิติเพื่อวิทยนาการเรียนรู้
   
ห้องประชุมย่อย1                    
ห้องประชุมย่อย2                    
ห้องสัมมนา1                    
ห้องสัมมนา2                    
ห้องสัมมนา3                    
ห้องสัมมนา4                    
ห้องเรียน 207 
ศรัณวิชญ์ พรหมสาขา ปาจรีย์ (น้ำ) จองถ่ายวีดีโอโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ MOOC
ห้องเรียน 208                    
ห้องเรียน 211                    
ห้องเรียน 307                    
ห้องเรียน 308                    
ห้องเรียน 309                    
ห้องเรียน 310                    
ห้องเรียน 311                    
ห้องเอนกประสงค์ - ห้อง103                    

 

Wednesday,
12/12/2018
08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00
                    
ห้องปฏิบัติการสอน205                    
ห้องปฏิบัติการสอน305                    
ห้องประชุมกลาง          
ธิติโชติ อัจฉริยาภรณ์ ประชุมระบบการชำระเงินออนไลน์
      
ห้องประชุมคณะ                    
ห้องประชุมบริหาร                    
ห้องประชุมย่อย1                    
ห้องประชุมย่อย2                    
ห้องสัมมนา1              
ธิติโชติ อัจฉริยาภรณ์
    
ห้องสัมมนา2          
ธิติโชติ อัจฉริยาภรณ์ กองคลัง - กลุ่มการเงิน จำนวน 100 คน
   
ห้องสัมมนา3                    
ห้องสัมมนา4    
เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์
  
ห้องเรียน 207      
วิภพ พวงศิริ นายอันดามัน ประชุมงาน กลุ่ม 7
ห้องเรียน 208      
สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ กลุ่ม 10 ประชุมแก้ไข purposal
ห้องเรียน 211    
สิทธิชัย วิชัยดิษฐ ประชุมโปรเจคปี2
ห้องเรียน 307   
กิตติศักดิ์ แจ้งประดิษฐ์ แลกห้อง กับอาจารย์ ชลิดา เหล่าจุมพล ประชุมนักศึกษาปีสอง
   
ห้องเรียน 308   
ฝน นิลเขต ปีสองทำโปรเจ็ค
      
ห้องเรียน 309   
ชลิดา เหล่าจุมพล ประชุมนักศึกษาปีสอง
กิตติศักดิ์ แจ้งประดิษฐ์ ซ่อมระบบไฟฟ้า
ห้องเรียน 310
กิตติศักดิ์ แจ้งประดิษฐ์ ซ่อมระบบไฟ
ห้องเรียน 311              
วิภพ พวงศิริ อบรมการใช้อุปกรณ์โสตฯ
   
ห้องเอนกประสงค์ - ห้อง103                    

 

Thursday,
13/12/2018
08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00
                    
ห้องปฏิบัติการสอน205                    
ห้องปฏิบัติการสอน305                    
ห้องประชุมกลาง   
ภัทรพร วัฒนาศรีโรจน์ ประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มธ
              
ห้องประชุมคณะ                    
ห้องประชุมบริหาร                    
ห้องประชุมย่อย1  
สุระสิทธิ์ พงพันนา Test booking
     
ห้องประชุมย่อย2                    
ห้องสัมมนา1                    
ห้องสัมมนา2                    
ห้องสัมมนา3                    
ห้องสัมมนา4
อภิชาติ อ้วนศิริ ทำกระบวนการกลุ่ม - อาจารย์ : ครูกระบวนกร
   
ห้องเรียน 207   
ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล ประุมกลุ่ม 5 นักศึกษาปี 2
ห้องเรียน 208    
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 7 ทำโครงงานลงพื้นที่
ห้องเรียน 211                    
ห้องเรียน 307                    
ห้องเรียน 308                    
ห้องเรียน 309                    
ห้องเรียน 310  
อัครา เมธาสุข นศ ปี2 กลุ่ม3 ประชุมข้อเสนอโครงการชุมชน (ขอคอมกับโปรเจคเตอร์ด้วยครับ)
            
ห้องเรียน 311                    
ห้องเอนกประสงค์ - ห้อง103                    

 

Friday,
14/12/2018
08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00
                    
ห้องปฏิบัติการสอน205                    
ห้องปฏิบัติการสอน305                    
ห้องประชุมกลาง                    
ห้องประชุมคณะ  
อรกช ไมตรี ถ่ายทำวิดีโอออนไลน์ Gennext วิชาฟังพูด
  
ห้องประชุมบริหาร                    
ห้องประชุมย่อย1                    
ห้องประชุมย่อย2            
สิทธิชัย วิชัยดิษฐ ประชุมวิจัย PLC ก่อการครู
  
ห้องสัมมนา1                    
ห้องสัมมนา2                    
ห้องสัมมนา3                    
ห้องสัมมนา4                    
ห้องเรียน 207   
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 8 ทำโครงงานลงพื้นที่
ห้องเรียน 208    
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 7 ทำโครงงานกลุ่มลงพื้นที่
ห้องเรียน 211                    
ห้องเรียน 307    
ชลิดา เหล่าจุมพล ประชุมนักศึกษาปีสองกลุ่ม6
ชลิดา เหล่าจุมพล ประชุมนักศึกษาปีสองกลุ่ม6
ห้องเรียน 308    
ฝน นิลเขต ปี 2 กลุ่ม 9 ทำโปรเจ็ค
   
ห้องเรียน 309          
สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ ประชุม นศ กลุ่ม 10
ห้องเรียน 310     
ธิติโชติ อัจฉริยาภรณ์ นศ. ประชุมโครงการ
ห้องเรียน 311                    
ห้องเอนกประสงค์ - ห้อง103                    

 

Saturday,
15/12/2018
08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00
                    
ห้องปฏิบัติการสอน205                    
ห้องปฏิบัติการสอน305                    
ห้องประชุมกลาง                    
ห้องประชุมคณะ                    
ห้องประชุมบริหาร                    
ห้องประชุมย่อย1                    
ห้องประชุมย่อย2                    
ห้องสัมมนา1                    
ห้องสัมมนา2                    
ห้องสัมมนา3                    
ห้องสัมมนา4                    
ห้องเรียน 207                    
ห้องเรียน 208                    
ห้องเรียน 211                    
ห้องเรียน 307                    
ห้องเรียน 308                    
ห้องเรียน 309                    
ห้องเรียน 310                    
ห้องเรียน 311                    
ห้องเอนกประสงค์ - ห้อง103                    

 

« Prev Week
This Week
Next Week »
View Monthly Calendar
Login to view details and place reservations

Faculty of Learning Sciences and Education

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์