ปฏิทินกิจกรรม

 • งานเปิดตัวโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม
  31 พ.ค.2560 - 31 พ.ค.2560
 • เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 12
  8 มี.ค.2560 - 8 มี.ค.2560
 • เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 11
  15 ก.พ.2560 - 15 ก.พ.2560
 • เสวนาสาธารณะครั้งที่ 10
  21 ต.ค.2559 - 21 ต.ค.2559
 • ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  29 ก.ย.2559 - 29 ก.ย.2559
 • Public Forum 9
  12 ก.ย.2559 - 12 ก.ย.2559
 • Publishing in Competitive Journals: What Do They Look For?
  27 มิ.ย.2559 - 27 มิ.ย.2559
 • International Symposium 2016: Re-thinking Education, Re-imagining ASEAN
  15 มิ.ย.2559 - 16 มิ.ย.2559