ปฏิทินกิจกรรม

31 พ.ค.2560 - 31 พ.ค.2560

งานเปิดตัวโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม

ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลป์กรุงเทพฯ (BACC)

ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นเกมและรับของที่ระลึกจากทางโครงการฯ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในประเด็น "เกมแก้ไขปัญหาสังคมได้จริงหรือไม่" "เราจะสร้าง change agent เพื่อร่วมแก้ปัญหาสังคมได้อย่างไร" "เยาวชนกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านการศึกษา" และร่วมพูดคุยกับผู้พัฒนาเกมเพื่อแก้ปัญหาสังคม

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/R7K6ed

 

กำหนดการ Open forum: โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม

เวลา รายการ
13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง ชมนิทรรศการ ร่วมกิจกรรม และรับของที่ระลึก
14.00 – 14.15 น. กล่าวรายงานและเชิญประธานกล่าวเปิดงาน
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี
  คณบดี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ
  ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
  ว่าที่ ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ
  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
14.15 – 15.45 น. เสวนา “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม”
  โดย คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์
  รองผู้อำนวยการ มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย)
  คุณสฤณี อาชวานันทกุล
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่าสาละ
  คุณวิศรุต นุชพงษ์
  ผู้ร่วมก่อตั้ง Saturday school
15.45 – 16.00 น. พูดคุยกับผู้พัฒนาเกม
16.00 น. ปิดการเสวนา
ดำเนินรายการโดย คุณวารินทร์ สัจเดว