ปฏิทินกิจกรรม

21 ต.ค.2559 - 21 ต.ค.2559

เสวนาสาธารณะครั้งที่ 10

เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในเสวนาสาธารณะครั้งที่ 10

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Prof. Rachel Spronken-Smith มาบรรยายหัวข้อ “Completing a Graduate Dissertation: Strategies for administrators, advisors and students” ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในการบรรยายนี้ Prof. Rachel Spronken-Smith จะเล่าประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงประสบการณ์การเป็นคณบดีการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโอทาโก โดย Prof. Rachel จะแนะนำกลวิธีที่จะทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษา (นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหาร) สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเท่าเทียมกัน

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ โทร.02 564 4442 ต่อ 1581 หรือ อีเมล phattira21@gmail.com และ piyanart.tu@gmail.com (การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)