ปฏิทินกิจกรรม

17 ก.ค.2560 - 17 ก.ค.2560

Public Forum ครั้งที่ 13

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ขอเชิญร่วมเวทีเสวนาสาธารณะ Public Forum ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “Asian Youth Sexualities Today: Implication for Educators” โดย Dr. Teguh Wijaya Mulya จาก University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย และ คุณ Alex Li จาก Auckland University ประเทศนิวซีแลนด์ ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร1 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เวทีเสวนาสาธารณะครั้งนี้ จะเป็นการร่วมกันหาคำตอบว่า เพศวิถีของเยาวชนเอเชียในยุคแห่ง Tinder, Twitter และ Grindr เป็นเช่นไร และพวกเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับเพศวิถีของตนเองอย่างไรบ้าง แล้วทำไมนักการศึกษาจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องนี้ โดยผ่านการนำเสนองานวิจัยของ Dr. Mulya และ คุณ Li ในประเด็นเกี่ยวกับ "การขัดขืนของเยาวชนเอเชียแต่ละพื้นที่ ที่มีต่อวาทกรรมด้านเพศวิถีซึ่งกำลังครอบงำสังคมอยู่ในปัจจุบัน"