ปฏิทินกิจกรรม

22 พ.ย.2560 - 22 พ.ย.2560

Public Forum ครั้งที่ 14

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ขอเชิญร่วมเวทีเสวนาสาธารณะ Public Forum ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ ‘ประชาธิปไตยเชิงลึกกับการศึกษา: การทำงานกับอัตลักษณ์บุคคลและกลุ่ม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นชุมชน’ (Deep Democracy and Education : how working on individual and collective identities facilitates learning, creativity and community development) 

โดย Dr. Ellen และ Dr. Max Schupbach ผู้ก่อตั้ง Deep Democracy Institute International ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันพุธที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

“เราจะทำให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเมื่อเผชิญหน้ากับแรงเสียดทานได้อย่างไร” 
“เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากความขัดแย้ง และจะเป็นอย่างไรถ้าอดีตกลายมาเป็นบทเรียนสอนเรา” 

เวทีเสวนาสาธารณะครั้งนี้จะพยายามตอบคำถามข้างต้นด้วยมุมมองจากวิถีแห่ง ‘ประชาธิปไตยเชิงลึก’ และ ศาสตร์ ‘จิตวิทยากระบวนการ’ (Process Work) โดยพาผู้เข้าร่วมไปทำความรู้จักกับแนวคิด ‘ประชาธิปไตยเชิงลึก’ ที่ไม่ได้มองแค่เรื่องของความเท่าเทียมในการเรียนรู้ แต่มองการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมหลายมิติ มองการเรียนการสอนในฐานะที่เป็นกระแสข้อมูลที่ไหลเวียนอยู่ทั่วทุกความแตกต่างหลากหลายของสรรพสิ่งในสังคม ซึ่งการเสวนาครั้งนี้จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับแก่นของประชาธิปไตยเชิงลึกว่า “ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่มกับข้อมูลใหม่ ๆ ในระหว่างกระบวนการเรียนรู้นั้น สำคัญต่อผู้ที่ทำงานด้านการศึกษาอย่างไร” 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4442 ต่อ 1420 หรือทางอีเมล piyanart.tu@gmail.com และ phattira21@gmail.com (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและมีการแปลสรุปความ)