ปฏิทินกิจกรรม

25 มี.ค.2559 - 25 มี.ค.2559

Public Forum เสวนาสาธารณะ # 6

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาสาธารณะครั้งที่ 6

หัวข้อ “The potential of discourse analysis for understanding individuals and societies”

โดยมี Associate Professor Karen Nairn, แห่ง University of Otago, New Zealand เป็นวิทยากร

ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่อีเมล์ phattira21@gmail.com, doungrakc@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัททิรา เรืองเวช, คุณดวงรักษ์ จันแตง  โทร 02 564 4440 ต่อ 1581

 

กำหนดการเสวนาวิชาการสาธารณะ ครั้งที่ 6

(LSEd Public Forum # 6)

หัวข้อ “The potential of discourse analysis for understanding individuals and societies

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ     Associate Professor Karen Nairn, University of Otago, New Zealand.

Public Forum # 6 เสวนาวิชาการ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559

เวลา 12.45 – 13.00 น.

ลงทะเบียน

 

เวลา 13.00 – 13.15 น.

กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนาวิชาการ

รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.

เวลา 13.15 – 15.30 น.

เสวนาวิชาการ เรื่อง “The potential of discourse analysis for understanding individuals and societies”

Associate Professor Karen Nairn, University of Otago,New Zealand.

เวลา 15.30 – 16.30 น.

แลกเปลี่ยนประสบการณ์

Associate Professor Karen Nairn, University of Otago,New Zealand.

หมายเหตุ   - กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม /มีอาหารว่างระหว่างการเสวนา