ปฏิทินกิจกรรม

15 ก.พ.2560 - 15 ก.พ.2560

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 11

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ขอเชิญร่วมเวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ "Mindfulness in Education and Intercultural Communication" โดย Prof. Carol Marie Harvey จาก Shoreline Community Colledge สหรัฐอเมริกา

ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร1 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4442 ต่อ 1420 หรือทางอีเมล phattira21@gmail.com และ piyanart.tu@gmail.com (การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)