ปฏิทินกิจกรรม

8 มี.ค.2560 - 8 มี.ค.2560

เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 12

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ขอเชิญร่วมเวทีเสวนาสาธารณะ Public Forum ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ "Learning ‘Education 20/20’ Technology: Visions of Our Changing World" โดย Prof. Curtis J. Bonk จาก Indiana University สหรัฐอเมริกา ในวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร1 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในครั้งนี้ Prof. Bonk จะชวนเสวนาเกี่ยวกับหลักการล่าสุดทางการศึกษา 20 หลักการ ซึ่งรวมไปถึง Principle of Flexibility, Principle of Meaningful Learning, Principle of Choice and Options, Principle of Spontaneity, และ Principle of High Expectations นอกจากนี้ยังรวมไปถึงกระแสความนิยมทางเทคโนโลยีด้านการเรียนรู้ที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบัน และความเป็นไปได้ของการเรียนรู้ในโลกอนาคต เมื่อกระแสความนิยมหลักของโลกกำลังเปลี่ยนไป