ปฏิทินกิจกรรม

19 ก.พ.2561 - 19 ก.พ.2561

Public Forum #15

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ขอเชิญร่วมเวทีเสวนาสาธารณะ Public Forum ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “Are there alternatives to punishment and reward in education ?” โดยอาจารย์ Louis Romain ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสร้างสันติ (NVC: Nonviolent Communication) จากสถาบัน Peace Factory ประเทศฝรั่งเศส ในวันจันทร์ที่ 19 ก.พ. 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เวทีเสวนาสาธารณะครั้งนี้ยินดีต้อนรับผู้ที่เป็นนักการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ทั้งที่คุ้นเคยและยังไม่เคยรู้จักศาสตร์ด้านการสื่อสารสร้างสันติ (NVC: Nonviolent Communication) มาก่อน โดยเป็นการบรรยายและนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการสื่อสารสร้างสันติในบริบทการศึกษา และร่วมค้นหาทางเลือกที่นอกเหนือไปจากการลงโทษหรือการให้รางวัลในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้จะอยู่ในรูปแบบ interactive ที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สัมผัสถึงความรัก ความไว้วางใจ ความเคารพ ตลอดจนการทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้งผ่านการทดลองปฏิบัติ รวมไปถึงจะช่วยตอบข้อสงสัยต่างๆที่มีต่อการใช้การสื่อสารสร้างสันติในการทำความเข้าใจและสานสัมพันธ์กับผู้เรียนในชั้นเรียนด้วย

นำโดย อาจารย์ Louis Romain, International Certified Trainer ด้าน Nonviolent Communication (NVC) ผู้ซึ่งมีประสบการณ์บรรยายและจัดอบรมด้านการสื่อสารสร้างสันติมาแล้วทั่วโลก โดยเฉพาะการนำแนวคิดด้านประสาทวิทยาศาสตร์แนวใหม่มาปรับใช้ในบริบทด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสนุกสนานให้กับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-564-4442 ต่อ 1420 หรือทางอีเมล piyanart.tu@gmail.com และ phattira21@gmail.com (เข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและมีการแปลสรุปความ)