ปฏิทินกิจกรรม

8 มี.ค.2559 - 8 มี.ค.2559

เสวนาสาธารณะ #5

          คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาสาธารณะครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “เจาะลึกผลสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาในต่างประเทศ หันมองการปฏิรูปการศึกษาไทย”

โดยมี อาจารย์ ดร.พรพิลไล เลิศวิชา  เมธีวิจัยอาวุโส จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ
  อาจารย์ฉัตรียา เลิศวิชา

 

          ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/forms/itU9U3Z3S8 หรือที่อีเมล์ doungrakc@gmail.com, phattira21@gmail.comสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงรักษ์ จันแตง, คุณภัททิรา เรืองเวช โทร 02 564 4440 ต่อ 1581

 

 

กำหนดการเสวนาวิชาการสาธารณะ ครั้งที่ 5

LSEd Public Forum # 5

“เจาะลึกผลสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาในต่างประเทศ หันมองการปฏิรูปการศึกษาไทย”

ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร ชั้น 1 อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559

เวลา 12.45 – 13.00 น. ลงทะเบียน  
เวลา 13.00 – 13.15 น. กล่าวต้อนรับ และเปิดการเสวนา รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ มธ.
เวลา 13.15 – 15.15 น. นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “เจาะลึกผลสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาในต่างประเทศ หันมองการปฏิรูปการศึกษาไทย” อ.พรพิไล เลิศวิชา เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และ อ.ฉัตรียา เลิศวิชา
เวลา 15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
เวลา 15.30 – 16.30 น. เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อ.พรพิไล เลิศวิชา เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และ อ.ฉัตรียา เลิศวิชา