ปฏิทินกิจกรรม

29 เม.ย.2559 - 29 เม.ย.2559

เสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 7

Public Forum เสวนาสาธารณะ # 7

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาสาธารณะครั้งที่ 7

หัวข้อ “Brain Executive Functions and 21st Century Skills: มิติใหม่ของวิทยาการเรียนรู้”

โดยมี นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร คอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ “สายใยครอบครัว” นิตยสารโลกวันนี้วันสุข และทีมงานเป็นวิทยากร

ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่อีเมล์ phattira21@gmail.com, piyanart.tu@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัททิรา เรืองเวช, คุณปิยนาถ พุทธรัตน์  โทร 02 564 4440 ต่อ 1587

 

 

กำหนดการเสวนาวิชาการสาธารณะ ครั้งที่ 7

(LSEd Public Forum # 7)

หัวข้อ                      “Brain Executive Functions and 21st Century Skills: มิติใหม่ของวิทยาการเรียนรู้

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ     นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร คอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ “สายใยครอบครัว” นิตยสารโลกวันนี้วันสุข

และทีมงาน

Public Forum # 7 เสวนาวิชาการ ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 2

ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559

เวลา 08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

 

เวลา 09.00 – 09.15 น.

กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนาวิชาการ

รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี

คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.

เวลา 09.15 – 11.00 น.

 

เสวนาวิชาการ เรื่อง “Brain Executive Functions and 21st Century Skills: มิติใหม่ของวิทยาการเรียนรู้”

นายแพทย์อุดม เพชรสังหารและทีมงาน

 

เวลา 11.00 – 12.00 น.

แลกเปลี่ยนประสบการณ์

นายแพทย์อุดม เพชรสังหารและทีมงาน

 

หมายเหตุ   - กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม /มีอาหารว่างระหว่างการเสวนา