ปฏิทินกิจกรรม

12 ก.ย.2559 - 12 ก.ย.2559

Public Forum 9

เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ Empowering School Leaders: Lessons on educational leadership from New Zealand
 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Dr. Linda Bendikson ผู้ดูแลโครงการ Growing Great Leaders (TM) จาก The University of Auckland มาบรรยายหัวข้อ “Empowering School Leaders: Lessons on educational leadership from New Zealand” ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ โทร.02 564 4442 ต่อ 1581 หรือ อีเมล phattira21@gmail.com และ doungrakc@gmail.com (การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)