ปฏิทินกิจกรรม

9 มิ.ย.2558 - 9 มิ.ย.2558

PublicForum เสวนาสาธารณะ#3

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน เสวนาสาธารณะ (Public Forum) ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Assessment for 21st Century Learning ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

Professor Todd Lubart (Université Paris Descartes) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก

ศาสตราจารย์ น.พ. วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

พร้อมทั้ง คณาจารย์จากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และนักวิชาการด้านการวัดและประเมินผลอีกหลายท่าน

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/forms/FP6bKh51gJ

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทิราวรรณ
โทร. 02-5644440 ต่อ 1588 E-mail: yui.tirawan@gmail.com