ปฏิทินกิจกรรม

27 มิ.ย.2559 - 27 มิ.ย.2559

Publishing in Competitive Journals: What Do They Look For?

เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ Publishing in Competitive Journals: What Do They Look For?

 

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.Timothy Teo ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจาก University of Macau และดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณที่ The University of Auckland มาบรรยายในหัวข้อ

“Publishing in Competitive Journals: What Do They Look For?”

ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 14:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/forms/xe1c3YnVgA1NdxJr1 (การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

ศ.ดร.Timothy Teo จะนำเสนอประสบการณ์ผ่านมุมมองของหัวหน้ากองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ความคาดหวังต่างๆ และกระบวนการตั้งแต่เริ่มส่งผลงานจนกระทั่งผลงานได้รับการตีพิมพ์

 

ศ.ดร. Timothy Teo มีผลงานตีพิมพ์มากกว่า 130 เรื่องในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อาทิ Computers and Education และ Educational and Psychological Measurement และเป็นบรรณาธิการหนังสือ “Handbook of Quantitative Methods in Education” ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

โดยขณะนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการของวารสาร The Asia-Pacific Education Researcher (TAPER) และ International Journal of Educational Technology (IJQRE)