ปฏิทินกิจกรรม

 • Public Forum #15
  19 ก.พ.2561 - 19 ก.พ.2561
 • Public Forum ครั้งที่ 14
  22 พ.ย.2560 - 22 พ.ย.2560
 • Public Forum ครั้งที่ 13
  17 ก.ค.2560 - 17 ก.ค.2560
 • งานเปิดตัวโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม
  31 พ.ค.2560 - 31 พ.ค.2560
 • เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 12
  8 มี.ค.2560 - 8 มี.ค.2560
 • เวทีเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 11
  15 ก.พ.2560 - 15 ก.พ.2560
 • เสวนาสาธารณะครั้งที่ 10
  21 ต.ค.2559 - 21 ต.ค.2559
 • ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  29 ก.ย.2559 - 29 ก.ย.2559