ปฏิทินกิจกรรม

 • Public Forum 9
  12 ก.ย.2559 - 12 ก.ย.2559
 • Publishing in Competitive Journals: What Do They Look For?
  27 มิ.ย.2559 - 27 มิ.ย.2559
 • International Symposium 2016: Re-thinking Education, Re-imagining ASEAN
  15 มิ.ย.2559 - 16 มิ.ย.2559
 • เสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 7
  29 เม.ย.2559 - 29 เม.ย.2559
 • Public Forum เสวนาสาธารณะ # 6
  25 มี.ค.2559 - 25 มี.ค.2559
 • เสวนาสาธารณะ #5
  8 มี.ค.2559 - 8 มี.ค.2559
 • Public Forum เสวนาสาธารณะ#4
  15 ก.พ.2559 - 15 ก.พ.2559
 • PublicForum เสวนาสาธารณะ#3
  9 มิ.ย.2558 - 9 มิ.ย.2558