ติดต่อเรา

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชั้น 2 อาคารโดมบริหาร
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121, โทรศัพท์มือถือ: 086-341-8229, โทรศัพท์ 02-564-4442-79

สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ หมายเลขห้อง 213