ติดต่อเรา

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารสิริวิทยาลักษณ์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121, โทรศัพท์มือถือ: 086-341-8229, โทรศัพท์ 02-564-4442-79 ต่อ 6747

สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ชั้น4 ห้อง417