ภาพบรรยากาศ นักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ไปศึกษาดูงานที่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ขอขอบพระคุณ คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ 
ผอ.สำนักข่าวไทยพีบีเอส 
ที่มาให้ความรู้กับน้องๆ นักศึกษา ครับ