พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศ "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560"
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 
เวลา 8.00 น. ณ อาคารยิมเนเซียม 6 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต