ภาพบรรยากาศ เวทีเสวนา ไลฟ์สไตล์ ความท้าทาย และการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่

ภาพบรรยากาศ เวทีเสวนา "ไลฟ์สไตล์ ความท้าทาย และการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่"

จัดขึ้นเมื่อ วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น.

ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์