ภาพบรรยากาศงาน Public Forum 9

          คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Dr. Linda Bendikson ผู้ดูแลโครงการ Growing Great Leaders (TM) จาก The University of Auckland มาบรรยายหัวข้อ “Empowering School Leaders: Lessons on educational leadership from New Zealand” ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต