ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา