คณาจารย์

อ.โคดี้ ฟรีแมน

อ.โคดี้ ฟรีแมน

ผู้เชียวชาญชาวต่างประเทศ

โทรศัพท์ :

  • M.A. (International Educational Development)
    Teachers College, Columbia University, USA
  • B.F.A. (Musical Theater)
    University of the Arts, USA
  • Sexual and gender diversity
  • International Educational Development
  • International & Transcultural Studies
  • LGBT Studies