คณาจารย์

ดร. เจมส์ เบอร์ฟอร์ด

ดร. เจมส์ เบอร์ฟอร์ด

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1594

 • Ph.D. (Education) 
  University of Auckland, New Zealand
 • MDevStud (with distinction)
  Victoria University of Wellington, New Zealand
 • B.A. (Political science)
  University of Canterbury, New Zealand
 • การเขียนเชิงวิชาการ (academic writing)
 • วัฒนธรรมศึกษาว่าด้วยการศึกษา (cultural studies in education)
 • ดุษฎีบัณฑิตศึกษา (doctoral education)
 • เพศภาวะ (gender)
 • เพศวิถี (sexuality)
 • สังคมวิทยาของการศึกษา (sociology of education)
 • ทฤษฎีเควียร์ (queer theory)

Refereed articles

Burford, J., Juntrasook, A., Sriprachya-anunt, W., Yeh, L. (2018). A contemplative approach to graduate writing development: Reflections from Thai writing classrooms. Canadian Journal for Studies in Discourse and Writing/Rédactologie, 28, 127-148.  

Burford, J. (2018). Sketching possibilities: Poetry and politically engaged academic practice. Art/Research International: A Transdisciplinary Journal, 3(1), 229-246.

Burford, J. (2018). The trouble with doctoral aspiration now. International Journal of Qualitative Studies in Education. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09518398.2017.1422287 

Burford, J., Henderson, E. F. & Pause, C. (2018). Enlarging conference learning: At the crossroads of fat studies and conference pedagogies. Fat Studies, 7(1), 69-80.   

Burford, J. (2017). What might 'bad feelings' be good for? Some queer feminist thoughts on academic activism. Australian Universities' Review, 59(2), 70-78. 

Burford, J. (2017). Not writing, and giving 'zero-f**ks' about it: Queer(y)ing doctoral 'failure'. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 38(4), 473-484.  

Burford, J. (2017). Conceptualising doctoral writing as an affective-political practice. International Journal of Doctoral Studies, 12, 17-32. 

Burford, J., Lucassen, M.F.G., & Hamilton, T. (2017). Evaluating a gender diversity workshop to promote positive environments for learning. Journal of LGBT Youth, 14(2), 211-227. 

Juntrasook, A., & Burford, J. (2017). Animating Southern Theory in the context of Thai higher education. Higher Education Research & Development, 36(1),21-27.  

Burford, J. (2015). Queering the affective politics of doctoral education: Toward complex visions of agency and affect. Higher Education Research & Development. 34(4), 776-787. DOI:10.1080/07294360.2015.1051005

Burford, J. (2015). 'Dear obese PhD applicants': Twitter, tumblr and the contested affective-politics of fat doctoral embodiment. M/C Journal, 18(3) http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/article/viewArticle/969 

Lucassen, M.F.G. & Burford, J. (2015). Educating for diversity: An evaluation of a sexuality diversity workshop to address secondary school bullying, Australasian Psychiatry, DOI: 10.1177/1039856215592324

 Burford, J. & Kindon, S. (2015). Queering accounts of ‘MSM’ practitioner agency: Recognising collateral benefits, Development in Practice, 25(2), 1-15 DOI:10.1080/09614524.2015.1006121

 Grant, B., Burford, J., Bosanquet, A., Loads, D. (2014). ‘Of zombies, monsters and song: The third  academic identities conference’. Teaching in Higher Education, 19(3), pp. 315-321, DOI:10.1080/13562517.2013.860113

 Book chapters

Sittichai, R., Ojanen, T. & Burford, J. (2018). “Tracing the connections between sustainable development, bullying and cyberbullying: The case of Thailand”. [In S. Verma & A. Petersen (Eds.) Sustainable development goals: Using developmental science to improve young lives globally – Springer Press] (In Press).

 Burford, J. & Mulya, T. (2018). “Neoliberalism in Southeast Asian Universities: Picturing spaces for resistance and survival in Thailand and Indonesia”. [In D. Bottrell & C. Manuthanga (Eds.) Resisting Neoliberalism in Higher Education Volume I: Seeing through the Cracks – Palgrave Macmillan]. (In press).

Burford, J., Juntrasook, A., Poungsomlee, A., & Rumbold, B. (In Press). Contemplating the connections: Health promotion and spirituality in Asia. In V. Lin, S. Fawkes, K. Engelhardt & S. Mercado (Eds.) Health promotion systems and strategies in Asia: Preparing for the Asian century. Springer. 

Burford, J. (2016). "Doctoral Induction Day: An ethnographic fiction on doctoral emotions" in Jan Smith, Julie Rattray, Tai Peseta & Daphne Loads (Eds.) Identity-work in the contemporary university: Exploring an uneasy profession, Sense Publishers.

Grant, B., Mitchell, C., Okai, E., Burford, J., Xu, L., Ingram, T & Cameron-Lewis, V. (2016). "Doctoral supervisor and student identities: Fugitive moments from the field" in Jan Smith, Julie Rattray, Tai Peseta & Daphne Loads (Eds.) Identity-work in the contemporary university: Exploring an uneasy profession, Sense Publishers.

Burford, J. Macdonald, J., Orchard, S. and Wills, P. (2015). “Transgender issues in New Zealand education: A dialogue” in Leigh Smith & Alex Gunn (Eds.) Sexual cultures in Aotearoa/New Zealand education, Otago University Press.  

Buford, J. & Orchard, S. (2014). “Chubby boys with strap-ons: Queering fat transmasculine embodiment” in C. Pause, J. Wykes and S. Murray (Eds.) Queering Fat Embodiment, Surrey: Ashgate, pp.  61-74.

Burford, J. (2014). “Doctoral writing as an affective practice: Keep calm and carry on?” In E. Blitzer, R. Albertyn, L. Frick, B. Grant & F. Kelly (Eds). Pushing boundaries in postgraduate supervision. Stellenbosch: Sun Media, pp. 69-84.

Burford, J. (2014). Writing affectively: Queering the doctoral writing journey. in C. Mutch and J. Rath (Eds). Emerging critical scholarship in education: Navigating the doctoral journey. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, pp. 226-239.

Notes/opinion pieces/reviews

Burford, J. (2017). Through a glass darkly: The social sciences look at the neoliberal university. Higher Education Research & Development, 36(6), 1305-1307. 

Burford, J. & Henderson, E. (2015). Queer inroads: Two queer higher education symposia reviews written otherwise. Higher Education Research & Development. 34(4), 801- 807. DOI:10.1080/07294360.2015.1058881

Burford, J. (2014). A meditation on the poetics of doctoral writing, Higher Education Research & Development, 33(6), 1232-1235 DOI:10.1080/07294360.2014.932040

Burford, J. (2012). “A Queeresearch Journey in Nine Poems”, Cultural Studies <> Critical Methodologies, 12(1), pp. 51-54, DOI:10.1177/1532708611430488

Research grants

Burford, J., Lucassen, MFG, Penniket, P. & Hamilton, T. (2013). "Educating for diversity: An informative evaluation of the Rainbow Youth sexuality and gender diversity workshops" (Source: Rainbow Youth $50, 000 NZD)  

Conference presentations

Chamchoy, P. & Burford, J. (June, 2017). "Rituals of belonging in Thai universities: A case study of the contemporary reinterpretation of Rab Nong and Wai Khru rituals", The Australasian Association for Theatre, Drama and Performance Studies Conference, Auckland, New Zealand. 

Burford, J., Lucassen, M.F.G, & Hamilton, T. (February 2017). “The possibilities of gender diversity workshops to promote positive secondary learning cultures” ISSBD Regional Workshop 2017 on “School Safety and School Climate”, Hat Yai, Thailand. 

Burford, J. (June, 2016). “Academic writing and the utopia of ordinary habit”, Academic Identities Conference, Sydney, Australia.

Debacco, K., & Burford, J. (June, 2016). Panel. “Poetry and the measured university”, Academic Identities Conference, Sydney, Australia.

Burford, J. (December, 2015). "The trouble with doctoral aspiration now", Philosophy in Education Association Conference (PESA), Melbourne, Australia.

Burford, J. (December, 2015). "Using visual sociology to sketch doctoral education's precarious present", Sociology Association of Aotearoa New Zealand Conference (SAANZ), Waikato, New Zealand.

Burford, J. (November, 2014) Symposium panellist, “Queerying Higher Education Panel”, Society for Research in Higher Education (SRHE), Newport, Wales.

Burford, J. (April, 2014) Symposium panellist “Doctoral Education Research”, Quality in Postgraduate Education Conference (PGS), Adelaide, Australia.

Burford, J. “Doctoral writing as an affective practice: Implications for supervision”, Postgraduate Supervision Conference, Stellenbosch, South Africa.

Burford, J. & Mitchell C. (April, 2013) “Duoethnography”, International Doctoral Education Network Invitational Meeting, Stellenbosch, South Africa.

Burford, J. (November, 2012) “Induction Day: An ethnographic fiction on doctoral embodiment and affect”, Contemporary Ethnography Across the Disciplines (CEAD), Hamilton, NZ.

Burford, J. (July, 2012) “Que(e)rying fat pride”, 2012 Fat Studies: Reflective Intersections, Wellington, NZ

Burford, J. (June, 2012) “Ugly feelings and doctoral writing: A queer analysis”, Academic Identities Conference, Auckland, NZ

Mitchell, C. & Burford, J. (June, 2012) “Curriculums of be(com)ing academic(s): A duoethnographic conversation”, Academic Identities Conference, Auckland, NZ

Burford, J., & Anderson, E. (June, 2012) “Queer/trans identity ‘shocks’: Performing reflections of the ‘Queers in Tertiary Education’ Hui, Academic Identities Conference, Auckland, NZ

Burford, J. (February, 2012) “Setting the scene of queer/trans staff and students in higher education in New Zealand”, Towards an Inclusive Education Hui, Auckland, NZ.

Ditter, S., Jones, .S. Mitchell, M., Macdonald, M., Burford, J., & Orchard, S. (March, 2011) “The how and WOW of storytelling”, Asia Pacific Outgames Human Rights Conference, Wellington, NZ.

Burford, J. (November, 2010) “Desecr(e)ation: Defacing my research by writing with the margins”, Contemporary Ethnography Across the Disciplines (CEAD), Hamilton, NZ.

Burford, J. (October, 2010) “Advocacy with Queer Young People: Reflections from research and practice”, National Students Advocacy Conference (SAANZ), Dunedin, NZ

Burford, J. (November, 2009) “Developing ‘MSM’ in Bangkok- Complicating the Narrative”. Sociology Association of Aotearoa New Zealand (SAANZ) Conference, Palmerston North, NZ

Burford, J. (July, 2009) “Rainbow NGOs. Developing MSM Sexual Cultures and Communities in Bangkok, Thailand: Reflections from Fieldwork”, 18th Biennial New Zealand Asian Studies Society International Conference, Wellington, NZ

Burford, J. (December, 2008) “Steps to Success: exploring educational support for Somali secondary school students in Wellington”, DevNet, Wellington, NZ