คณาจารย์

เขตรัฐ   เหล่าธรรมทัศน์

เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์

ตำแหน่ง อาจารย์

โทรศัพท์ : -

  • MA.( International Trade )
  • Nankai University, China
  • B.Sc. ( Business )
  • Virginia Commonwealth University, USA