สมัครงาน

20 ก.ค.2561

ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download