สมัครงาน

20 ก.ค.2561

ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย(โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนกร ครั้งที่ 3 / 2561

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย(โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ  ตำแหน่งครูกระบวนกร ครั้งที่ 3 / 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download