สมัครงาน

30 พ.ค.2560

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2 / 2560

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2 / 2560
รายละเอียดสามารถดูในเอกสารแนบ


Link สอบ Smart for Work
http://smart.bus.tu.ac.th/news_desc.asp?sdatatopicno=103


Link สอบภาษาอังกฤษ
1. TU - GET
http://litu.tu.ac.th/2016/en/tu-get

2. TOEIC
http://www.2btopic.com/inter/toeic1.html

ดาวน์โหลดไฟล์