สมัครงาน

6 ก.ค.2560

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3 /2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท)   จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิปริญญาตรี)          จำนวน 1 อัตรา  

รายละเอียดสามารถดูในเอกสารแนบ

Link สอบ Smart for Work
http://smart.bus.tu.ac.th/news_desc.asp?sdatatopicno=103

Link สอบภาษาอังกฤษ
1. TU - GET
http://litu.tu.ac.th/2016/en/tu-get

2. TOEIC
http://www.2btopic.com/inter/toeic1.html

ดาวน์โหลดไฟล์