สมัครงาน

12 เม.ย.2561

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ / พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา และ พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 
1. พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (วุฒิ ป.ตรี)  1 อัตรา
ดาวน์โหลดไฟล์