สมัครงาน

8 พ.ค.2561

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการเรียนรู้ปฏิบัติการ (วุฒิ ป.โท)

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์) 1  อัตรา 
รายละเอียดดังนี้ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์)  สายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการเรียนรู้ปฏิบัติการ (วุฒิ ป.โท)  1 อัตรา
ดาวน์โหลดไฟล์