สมัครงาน

7 ธ.ค.2560

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์ ,ครูกระบวนกร) และพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ (ช่างเทคนิค)

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัคร พนักงาน 3 อัตรา ดังนี้


1. พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา

ดาวน์โหลดไฟล์


2. พนักงานมหาวิทยาลัย (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ครูกระบวนกร 1 อัตรา

ดาวน์โหลดไฟล์ 


3. พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา

ดาวน์โหลดไฟล์