สมัครงาน

15 พ.ค.2560

ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกาาศาสตร์ เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ อาจารย์ประจำคณะ 1 อัตรา และอาจารย์ภาษาไทย ประจำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์