สมัครงาน

30 ส.ค.2561

ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ คณะ - รร.สาธิต 5-2561

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download

Link สอบ Smart for Work
http://smart.bus.tu.ac.th/news_desc.asp?sdatatopicno=103

Link สอบภาษาอังกฤษ
1. TU - GET
http://litu.tu.ac.th/2016/en/tu-get

2.TOEIC
http://www.2btopic.com/inter/toeic1.html