สมัครงาน

21 ก.ค.2561

ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการเรียนรู้ปฏิบัติการ ครั้งที่ 4/2561

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการเรียนรู้ปฏิบัติการ ครั้งที่ 4/2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download

Link สอบ Smart for Work
http://smart.bus.tu.ac.th/news_desc.asp?sdatatopicno=103

Link สอบภาษาอังกฤษ
1. TU - GET
http://litu.tu.ac.th/2016/en/tu-get

2. TOEIC
http://www.2btopic.com/inter/toeic1.html