สมัครงาน

27 มี.ค.2561

ประกาศรับสมัคร พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ (ช่างเทคนิค)

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่งช่างเทคนิค

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐  ปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ โดยมีรายตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์