สมัครงาน

7 ต.ค.2559

รับสมัครอาจารย์ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ขยายเวลาถึง 31 ตุลาคม 2559)

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์

  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559

  ใบสมัคร

  ขยายระยะเวลา