สมัครงาน

7 พ.ย.2559

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
( รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2559 )