สมัครงาน

2 ก.พ.2560

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์