สมัครงาน

16 มี.ค.2560

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ

รายละเอียดสามารถดูในเอกสารแนบ

Link สอบ Smart for Work

Link สอบภาษาอังกฤษ

  1. TU - GET
    http://litu.tu.ac.th/2016/en/tu-get
  2. TOEIC

    http://www.2btopic.com/inter/toeic1.html