กิจกรรมข่าว

12 ม.ค.2561

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อาคาร ๒) ศูนย์รังสิต จำนวน ๑ งาน