กิจกรรมข่าว

11 พ.ค.2560

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2560

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2560