กิจกรรมข่าว

27 ก.พ.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อาคาร ๒) ศูนย์รังสิต จำนวน ๑ งาน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียด

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา