กิจกรรมข่าว

26 ม.ค.2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

          คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบมานี้

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ใบสมัคร