กิจกรรมข่าว

27 มี.ค.2561

ประกาศรายชื่อการยืนยันสิทธิเข้าร่วมอบรมโครงการก่อการครู

ประกาศรายชื่อการยืนยันสิทธิเข้าร่วมอบรมโครงการก่อการครู ระหว่างวันที่ 29 -31 มีนาคม 2561 ณ  ห้อง Emerald โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ต ศาลายา นครปฐม รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ Facebook : ก่อการครู

เอกสารแนบ