กิจกรรมข่าว

5 พ.ค.2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสาธิต การสอน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2560

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์

 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก - เพื่อสอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน