กิจกรรมข่าว

5 พ.ค.2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท) ครั้งที่ 1 / 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท) ครั้งที่ 1 / 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท)