กิจกรรมข่าว

18 ส.ค.2560

ประกาศรายชื่อ-สาธิตการสอนและสัมภาษณ์-อาจารย์คณะ-2560

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 / 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download