• ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

  ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

  LEARN MORE
 • ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

  LEARN MORE
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

  LEARN MORE
 • academic programs

  academic programs

  Faculty of Learning Sciences and Education offers the first M.Ed. in Learning Sciences and Educational Innovation in August 2015

  LEARN MORE
 • Leadership for the future

  Leadership for the future

  LEARN MORE
 • Faculty of Learning Sciences and Education

  Faculty of Learning Sciences and Education

  LEARN MORE

NEWS

 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสำหรับอาคารกลุ่มทางสังคมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

  23 Jun 2017 / MORE
 • ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาไทย รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 / 2560

  22 Jun 2017 / MORE

ABOUT US

Faculty of Learning Sciences and Education

The past decade has seen a number of changes to the Thai education system. There have been significant investments, with more than one quarter of the Thai government's spending devoted to the education sector. Despite this investment the performance of the Thai education sector both nationally and internationally continues to decrease. The current educational system does not provide sufficient opportunities for students to develop critical thinking skills, analytic skills and evaluation skills. Students are increasing ill-equipped to think and act in ways that enhance community, and togetherness.

MORE